Spektar-HIS

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 27. travnja 2016. o zaštiti osobnih podataka, donosimo ovu Politiku privatnosti kojom se utvrđuju pravila postupanja vezano za vrstu podataka, prikupljanje i način njihove obrade na stranici www.spektar-his.hr

Osobnim podacima smatraju se podaci kojima se, izravno ili neizravno, može utvrditi identitet posjetitelja poput imena, podataka o lokaciji, poštanske adrese i sl.

Prilikom same posjete web stranici na adresi www.spektar-his.hr  ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci posjetitelja, osim kolačića koji uključuju i kolačiće trećih strana (vidjeti više pod kolačići.)

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Spektar-HIS d.o.o. na stranici  prikuplja određenu količinu općih podataka putem formulara za kontakt i osobnih podataka putem Upita za ponudu koji sadržavaju suglasnost da se prikupljeni podaci koriste u svrhu kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti.

Opći podaci koje prikupljamo putem formulara za kontakt su:
• Ime
• Adresa elektroničke pošte (neophodna za odgovor na postavljeni upit)

Spektar-HIS d.o.o.  će podatke prikupljene prilikom ispunjavanja kontakt formulara koristiti isključivo u svrhu komunikacije s pošiljateljima vezano za upit koji su poslali kao i u daljnjoj poslovnoj komunikaciji ako se ostvari poslovna suradnja.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

TAJNOST OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke posjetitelja stranice i korisnika naših usluga nećemo ni u kojem trenutku prepustiti trećim stranama osim za potrebe izrade pripadajuće dokumentacije vezano za realizirane usluge (račun, garancije i.sl) ili po nalogu pravosudnih tijela.

Korisnik stranice u svakom trenutku može zatražiti uvid u prikupljene podatke, te zatražiti ispravak ili njihovo brisanje putem telefona, slanjem zahtjeva na službenu mail adresu ili putem kontakt formulara na stranici.